©2019 door advariety.now. Met trots gemaakt met Wix.com

Over TransCity

Multiculturele Marketing & Communicatie

TransCity is al bijna 18 jaar gespecialiseerd in multiculturele marketing en communicatie. Het is een specialisme dat inmiddels onontbeerlijk is in een samenleving die met de dag gevarieerder wordt. 

  

Nederland telt ruim vier miljoen consumenten die onder de CBS-definitie 'inwoner met een migratieachtergrond' vallen, eerste en tweede generatie. Daar bovenop komen nog burgers van de derde en latere generaties met de wortels geheel of gedeeltelijk buiten Nederland. Ook de autochtone bevolking verkleurt dus snel.


De komende decennia groeien we langzaam maar zeker naar een samenleving waarin mogelijk de helft van de Nederlandse bevolking op zijn minst voor een deel buitenlandse wortels heeft, van welke afkomst en welke generatie ook.

Tot op heden zijn de grote Nederlandse communicatiebureaus nauwelijks in staat gebleken in de ontwikkeling van hun marketing- en communicatieconcepten de belevingswereld te raken van al die gemixte bevolkingsgroepen in ons land.


Creatieve concepten worden veelal ontwikkeld vanuit een autochtoon-Nederlandse belevingswereld. Ook wanneer er Marokkaanse, Surinaamse of andere biculturele Nederlanders voor een reclame-uiting zijn gecast, spelen zij meestal de rol die door de ´witte´ bril van de autochtoon-Nederlandse bureaumensen is bedacht.


De kloof tussen de  multiculturele samenleving  en de creatieve en account teams op onze grote bureaus is simpelweg nog te groot. Veel bi-culturele Nederlanders reageren daarom geregeld apathisch op reclameboodschappen in ons land. Ze worden er eenvoudigweg niet door geráákt.


TransCity  pleit daarom voor geïntegreerde campagnes, waarbij de insights van zowel authentieke als biculturele  Nederlanders worden meegenomen in de campagneontwikkeling.


Onderliggend kunnen uiteraard afgeleide concepten worden ontwikkeld die uitsluitend voor separate doelgroepen worden ingezet, via een aangepaste media- en middelenmix.


In de Verenigde Staten werken de grote communicatiebureaus al steeds vaker samen met etnomarketingbureaus om tot universeel aansprekende concepten te komen. 


Overigens hebben lokale multiculturele marketing en internationale marketing steeds vaker raakvlakken met elkaar. Ook global brands zijn veelal op zoek naar overkoepelende, universeel aansprekende proposities die vervolgens op lokaal niveau kunnen worden doorvertaald en ingevuld.  


Als direct gevolg  van de in een groot aantal jaren opgebouwde kennis over communicatie in onze multiculturele samenleving, analyseert TransCity nu ook de communicatieplatforms van merken en overheden op 'unconscious bias' (onbewuste vooroordelen).


Juist omdat TransCity al sinds 2002 communicatie-uitingen van de meest uiteenlopende partijen heeft leren controleren op de aansprekendheid ervan in onze gemixte samenleving, zit het in ons 'systeem' om onbewuste vooroordelen snel te herkennen.


Mede op basis van die inhoudsdeskundigheid geeft TransCity, in nauwe samenwerking met ROSE stories, trainingen en workshops over 'unconscious bias'.